Ørland Ballklubb

Historie og formål

Historie og formål

Ørland Ballklubb (forkortet ØBK) ble stiftet den 18. januar 1994.

Klubben ble opprettet ved at en fotballklubb og en håndballklubb ble slått sammen.

Klubbens formål er å drive organisert håndball og fotball gjennom Norges Håndball- og Fotballforbund på alle nivå. Klubben er en selvstendig juridisk

organisasjon med utelukkende personlige medlemmer. Enkeltmedlemmer hefter bare med sin kontingent. Klubben skal drive sin virksomhet i tråd med orges håndballforbund og Norges Fotballforbund sine målsetninger.

ØBK er medlem av Norges idrettsforbund. Leder og/eller styremedlem møter på Krets-, Region- og Forbundsting der det er formålstjenlig for klubben. ØBK har tilhørighet i Ørland kommune og er således fast medlem av i Idrettsrådet i Ørland kommune.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift