Ørland Ballklubb

Politiattest

Politiattest

NB! Dette gjelder håndball, da fotball har egne rutiner.

Alle som utfører oppgaver i norsk idrett som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest.

Det gjøres for å bidra til, så langt det er mulig, at slike oppgaver kun utføres av skikkede personer. Personer som tidligere er dømt eller for tiden siktet eller tiltalt for seksuelle overgrep, grov vold eller narkotikaforbrytelser vil ha en merknad på politiattesten sin og kan ikke nyttes av idrettslaget til oppgaver som nevnt over. Politiattest er et viktig virkemiddel for å gjøre idretten så trygg som mulig for barn, ungdom og utviklingshemmede.

Hovedstyret i idrettslaget har ansvaret for politiattestordningen, og skal utnevne en person som er ansvarlig for innhenting og oppfølging. Vedkommende skal ha en personlig vara. Dette skal gjøres gjennom et styrevedtak, slik at det kan dokumenteres hvem som til enhver tid har og har hatt dette ansvaret.

Det er ikke valgfritt å kreve politiattest. Det er obligatorisk.

I dag er det ingen praksis fra Politiet hvor politiattester kan oppdateres automatisk. Enhver ny oppgave som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal ha ny attest. Selv om nye oppgaver (nytt lag, ny gruppe eller ny sesong) gir en rett til en ny attest, ønsker ikke Norges idrettsforbund å gjøre det til en årlig plikt, av hensyn både til idrettslaget og til politiet. Idrettsforbundet krever at man må søke ny attest hvert tredje år, såfremt oppgaven oppfyller kravene til politiattest. Det betinger at du som søker, må vise til en ny rolle, ikke til fornyelse – tre år senere. Det løses veldig enkelt på følgende måte: Dersom du trener G11 i 2017 og har hatt politiattest, søker du på attest som trener for G14 i 2020.

Alle trenere og lagledere i ØBK må ha politiattest. Idrettslaget skal ikke oppbevare politiattesten. Attesten oppbevares av deg.

Du skaffer deg politiattest slik:

  • Du søker enkelt om politiattest på nett her. Du sender inn skjemaet på altinn.
  • Etter at du har mottatt attesten sender du en scan eller et bilde til politiattest@orlandballklubb.com. Politiattestansvarlige i ØBK registrerer dato i Spoortz. Du beholder originalen selv.
  • Personer under 18 år kan ikke søke elektronisk. Søknaden må derfor sendes per post til Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø.
  • Søknadsskjema per post finner du her: Bokmål-versjon Nynorsk-versjon

For mer informasjon - trykk på linken.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift