Oppgradering av Gryta kunstgressbane

Ørland kommune har gjennom kommunestyret gjort vedtak og bevilget penger for en oppgradering av Gryta kunstgressbane. Nå har prosjektet kommet i gang og i løpet av sommeren og høsten vil det gjøres etterlengtede forbedringer for barn, voksne, spillere, trenere, gjestende lag og ikke minst for publikum.

Hovedbanen vil få nytt dekke og det vil i tillegg bli utvidet med spilleflater for barnefotballen. Sikkerhetssonene rundt banene vil også renskes opp slik at det kan legges kunstdekke helt ut til gjerdet. Hele anlegget blir gjerdet inn som en stor flate hvor dagens gjerde blir byttet ut med et gjerde i tre materiale. Dette er en veldig praktisk løsning og vil gi en flott helhet opp i mot resten av området som Gryta er en del av. Nye regler som kommer for kunstgressbaner tas med. Banen vil rammes inn med en tett kant som hindrer spredning av gummi granulat. Det vil også være rister i alle kummer og i alle inn-/utganger til banen. Hvis banen brøytes for snø så er det plass for å deponere snøen inne på banen for å unngå spredning av granulat.

Det vil også i løpet av høsten komme på plass ny banebelysning for hele spilleflaten. Det vil bli benyttet LED belysning som følger Norges fotballforbund sine krav til lysstyrke for trening og kampavvikling. Et enkelt styresystem gjør det mulig å differensiere på hvilken del som skal ha belysning og valg av styrke. Dagens master vil byttes ut for å være sikre på at de er dimensjonert for vekten.

På de nye baneflatene vil det settes opp en bane med vant for 3 mot 3 spill for de yngste. Det vil i tillegg merkes opp for to 5er baner. Hovedbanen blir på samme størrelse som dagens som er 64x100 meter. Her vil begge banehalvdeler merkes opp for 9er og 7er spill med målsoner. Bak målene på alle storbanene og på enden av 5er banene vil det komme ballfangernett.

Vi i Ørland Ballklubb gleder oss til dette kommer på plass.

Grasrotandelen

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift