Kampoppsettet Ørland Sparebank Cup 2019

Til våre deltagende lag under Ørland Sparebank Cup 2019, da er kampoppsettet for årets cupbegivenhet på Ørland klart ! Vi har måttet gjøre noen justeringer på enkelte områder ut fra den invitasjonen som ble sendt ut tidligere i år og tidligere gitt informasjon. Vi håper våre justeringer oppleves som positive for deltakerne og vi skal gjøre alt i vår makt for at dere skal få gode og minnerike fotballopplevelser hos oss 16.-18.august.?

På vegne av Ørland Sparebank Cup 2019 så er det vår glede å kunne legge frem kampoppsettet for årets Ørland Sparebank Cup. Vi håper dere setter pris på å få oversendt oppsettet i såpass god tid før cupen og at det vil bidra til at dere får lagt gode planer for deltagelsen.

Link til Kampoppsettet: https://www.profixio.com/matches/orland-sparebank-cup-2019

I år valgte vi å sende ut vår cupinvitasjon på et veldig tidlig tidspunkt for å nå ut i god tid med informasjon om viktige opplysninger ved årets cup. Dog medfører et så tidlig slipp av informasjon at vi selv som arrangør ikke sitter på alle opplysninger om hvordan vi kan legge til rette for en best mulig cup under de rammer vi har.

Vi har fått en rekordstor påmelding av lag med 187 lag. Det er vi svært godt fornøyd med. Når vi i tillegg kan garantere lagene flere kamper pr.lag enn før så har vi hatt noen utfordringer med å få hele kampmatrisen til å stemme. Dette har vi nå fått til men det har medført noen justeringer som vi håper at dere vil sette pris på og opplever som positive justeringer. Alt er gjort med tanke på å tilby dere et best mulig sportslig tilbud.

Justeringene/endringene er som følger:

  • J15-klassen er tatt bort.
   Dette må vi dessverre gjøre fordi vi fikk for få påmeldte lag i klassen. Dette er endring som ikke er ønsket fra vår side. Vi vil undersøke mulighetene for at de 2 lagene som er påmeldt evt. kan delta i G13-14 år klassen. Dette må evt. godkjennes av NFF Trøndelag.
  • Klassene gutter 6-7 år, gutter 8-9 år, jenter 6-7 år og jenter 8-9 år (3’er/5’er-fotball) spiller kun på lørdag.
   Dette er en endring ut fra den informasjon som blir gitt i vår invitasjon. For disse klassene vil vi gjennomføre «compact games» med alle kamper på en dag og med alle kamper på Ørland Stadion. Med seks 5’er-baner og seks 3’er-baner ved siden av hverandre og opptil 12 kamper samtidig vil vi sørge for et fantastisk cupliv på en og samme bane. Samtidig slipper dere voksne unna med en dag på cup med laget deres.
  • Spilletiden i 6-7 årsklassene er kuttet fra 3x8 min. til 2x10 min.
   Denne endringen er gjort ut fra at antall kamper og den tidligere angitte kamplengden ville medført for stor belastning på spillerne. Vi har valgt å prioritere litt kortere kamper og heller flere kamper pr.lag.
  • Utvidet start-sluttid for kampene pr.dag
   For å sikre riktig avstand mellom kampene for hvert lag. For å kunne gjennomføre cupen med et best mulig sportslig tilbud så vil de første kampene lørdag og søndag starte kl.0800. Dette er en endring fra tidligere informasjon som tilsa oppstart kl.0900. Dette må vi gjøre for å sikre at alle kamper, spesielt på søndag, blir avviklet og ferdige slik at tilreisende lag kan komme seg hjem i løpet av ettermiddagen.
  • Sluttspillkamper avgjøres med direkte straffespark ved uavgjort etter ordinær spilletid.
   For å sikre at vi ikke får store tidsmessige forskyvninger på søndag, og med ditto negativ forskyvning av hjemreise for tilreisende lag, så vil sluttspillkamper avgjøres direkte på straffespark ved uavgjort etter ordinær spilletid. Det blir med andre ord ingen ekstraomganger, golden goal eller lignende ordninger.
  • Klassene G10-11 år, G12 år, J10-11 år og J12 år spiller ikke ordinært puljespill men gjennomfører cupen etter Monradmodellens prinsipper.
   Monradmodellen brukes som verktøy for å skape jevnbyrdighet i klasser hvor det ikke arrangeres sluttspill. Modellen fungerer på den måten at man i løpet av en turnering møter stadig mer jevnbyrdig motstand i forhold til kvaliteten på eget lag. Altså ikke slik det ofte kan bli i vanlige puljeoppsett hvor man ikke kan regulere «motstanden».

   I ØSB-cup, og i kampoppsettet, vil dere oppleve at «første runde» er satt opp kamper med hjemmelag og bortelag. Når «første runde» er ferdigspilt så møter de lagene som har vunnet sin første kamp andre lag som har vunnet sin kamp. De lagene som har tapt sin første kamp møter andre lag som har tapt sin første kamp. Slik fortsetter turneringen til alle lag har spilt alle sine kamper. Det kåres ingen vinnere men alle lag får muligheten til å møte lag på sitt eget nivå. Dette er nokså nytt i trøndersk cupsammenheng men vi håper og tror at dette vil bidra til å sikre at alle lag får en veldig fin og jevnbyrdig cupopplevelse.

   Det som kan være litt uvant for dere som er trenere/lagledere er at dere ikke vet hvilket lag dere skal møte før dere har ferdigspilt den enkelte kamp. Dere vet dog på forhånd hvor og når dere skal spille.

   Hvis dere har spørsmål knyttet til Monradmodellen så ta kontakt med Jan-Roar A.Saltvik på mobiltlf. 91139279.


Tilbakemelding på kampoppsett

De lag som mener at de har svært tungtveiende grunner for å foreslå justeringer/endringer i kampoppsettet bes ta kontakt men vi ønsker å være tydelig på at det skal svært mye til for at vi endrer på deler av kampoppsettet nå. Dette henger sammen med at en endring et sted vil medføre endringer andre steder og for andre lag. Der hvor det er mulig å endre/justere uten at det virker negativt for helheten så vil vi være imøtekommende og fleksible på å finne løsninger.
Tilbakemeldinger må være foretatt innen 14.07. og sendes på e-post til: fotballcup@orlandballklubb.comGrasrotandelen

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift